ביטול ביטוח

תנאי שימוש

היי, איזה ביטוח מעניין אותך?

תוך שניות תקבלו את ההצעה המשתלמת ביותר עד50% הנחה עבור:
ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחו"ל, משכנתא, חיות מחמד ועוד

כדאי לדעת!

סקר שערך משרד האוצר בשנת 2019 מצא:

40% מהמשפחות בישראל משלמות יותר ממה שהן צריכות על ביטוחים

ומה איתך?

תנאי שימוש באתר "ביטול פוליסת ביטוח"

אתר "ביטול פוליסת ביטוח" (להלן: "האתר"), מספק מידע ומאפשר להגיש בקשה לקבלת שירות לביטול פוליסות ביטוח מכל החברות הפועלות בישראל.

שימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר.

הגדרות

 • "משתמש" – כל אדם או תאגיד המשתמש באתר.
 • "משתמש רשום" – משתמש שנרשם לאתר והוא בעל חשבון משתמש.
 • "האתר" – אתר האינטרנט "ביטול פוליסת ביטוח".

הרשמה לאתר

כדי לבצע פעולות מסוימות באתר, כגון ביטול פוליסת ביטוח, יש להירשם לאתר על ידי הגשת בקשה לביטול ביטוח. הרישום והגשת בקשה חדשה הינו חינמי.

כדי להגיש בקשה חדשה באתר, יש למלא את טופס ההגשה המוצג באתר. בעת ההגשה, יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שם מלא
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • מספר טלפון
 • שם חברת הביטוח

לאחר מילוי טופס הבקשה הראשוני, ניצור קשר עם פרטים מלאים על התהליך הרלוונטי עבור מגיש הבקשה.

השימוש באתר

המשתמשים רשאים להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. חל איסור על המשתמשים לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה, לרבות:

 • שימוש באתר באופן העלול להפר את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני או פרטיות.
 • שימוש באתר באופן העלול לפגוע או להזיק לאתר, למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים.
 • שימוש באתר באופן העלול לגרום לנזק או להפרעה לפעילותו התקינה של האתר.

מפעילת האתר רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש.

הצהרות והתחייבויות משתמש

המשתמשים מצהירים ומאשרים כי:

 • הם הבעלים החוקיים של הנתונים והמידע שהם מספקים לאתר.
 • הם מסכימים למסור את הנתונים והמידע לאתר לצורך השימוש באתר.
 • הם מסכימים לכך שמפעילת האתר תוכל להשתמש בנתונים והמידע שהם מספקים לאתר, לרבות לצורך שיפור האתר ושירותיו.

הצהרות והתחייבויות מפעילת האתר

מפעילת האתר מצהירה ומאשרת כי:

 • היא תעשה כמיטב יכולתה לספק למשתמשים את השירותים המוצעים באתר.
 • היא תשמור על פרטיות המשתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

העברת פרטים לצד שלישי

במסגרת מתן השירות, מפעילת האתר רשאית להעביר את פרטיך (כולל שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ומידע נוסף שנמסר על ידך בטופס השארת הפרטים) לצד שלישי. צד שלישי זה יהיה חברת ביטוח או סוכן ביטוח, אשר יספקו לך את השירות המבוקש, דהיינו ביטול פוליסת הביטוח.

עם אישור תנאי השימוש בטופס השארת פרטים, הנך מאשר להעביר את פרטיך לצד שלישי. מפעילת האתר תנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא שהצד השלישי יטפל בפרטיך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

מפעילת האתר אינה אחראית על טיב השירות, תנאי השירות, או כל מידע או פרטים אחרים שיספק צד שלישי.

הגבלת אחריות ושירות למשתמש מצד מפעילת האתר ו/או צד שלישי

מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה מהשימוש באתר.

הגשת בקשה לביטול פוליסת ביטוח אינה מחייבת את מפעילת האתר ו/או צד שלישי להציע שירות למשתמש, ובאפשרותה לבחון האם המקרה המתואר רלוונטי לשירות המוצע.

מפעילת האתר אינה מתחייבת להציע שירות לכל מי שהגיש פנייה לקבלת מענה בנושא ביטול ביטוח.

מפעילת האתר ו/או צד שלישי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב להציע שירות או ליצור קשר עם ולכל אדם או גוף, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, אם:

 • האדם או הגוף אינו עומד בדרישות הסף של החברה לקבלת שירות;
 • האדם או הגוף אינו מציית לתנאי השימוש של החברה;
 • האדם או הגוף מבקש שירות שהחברה אינה מציעה;
 • האדם או הגוף מבקש שירות באופן שאינו תואם את מדיניות החברה;
 • האדם או הגוף מבקש שירות באופן שאינו חוקי או לא מוסרי.

מפעילת האתר אינה מתחייבת להודיע על אי התאמה או אי מתן שירות לפונים.

שינויים בתנאי השימוש

מפעילת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. השינויים יפורסמו באתר. המשך השימוש באתר לאחר פרסום השינויים מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש החדשים.

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בעניין תנאי השימוש תובא בפני בית המשפט המוסמך בתל אביב.

ביטול ביטוח בקלות

בחרו בחברה שבה תרצו לבטל ביטוח